2.4.1 Duur & locatie

Het locatiebezoek aan een dienstverlener kent een vaste duur, bijv. één dag, voorafgegaan door een voorbereidend intern overleg van de commissie. Bij een bezoek waar meer dan twee dienstverleners betrokken zijn wordt er via een clustering van gesprekken naar gestreefd om de bezoekduur zoveel mogelijk te reduceren. 
 
Voor gezamenlijke dienstverleners bezoekt de visitatiecommissie de coördinerende instelling. De verschillende partnerinstellingen stellen er informatie ter beschikking en nemen deel aan de gesprekken met de visitatiecommissie om op die manier de visitatiecommissie toe te laten zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen. 
 
Voor gezamenlijke dienstverleners bezoekt de visitatiecommissie de overkoepelende instelling. De partnerinstellingen stellen er informatie ter beschikking en nemen deel aan de gesprekken met de visitatiecommissie om op die manier de visitatiecommissie toe te laten zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen. In uitzonderlijke gevallen kan de visitatiecommissie overwegen of een bezoek aan een of meerdere partnerinstellingen noodzakelijk is in het kader van het opstellen van het visitatierapport. De visitatiecommissie kan daartoe beslissen indien dit de enige manier is om een voldoende beeld te krijgen over de betreffende dienstverlener.