4. Beoordelingssysteem

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de generieke kwaliteitswaarborgen uit het beoordelingskader.

Hoe doe ik dat?
  1. U geeft voor elke generieke kwaliteitswaarborg een gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: voldoende, goed, excellent of onvoldoende
  2. U onderbouwt de oordelen zo goed mogelijk met feiten en analyses en zo mogelijk met aansprekende voorbeelden
  3. U dient inzichtelijk te maken hoe u, rekening houdend met de (criteria bij de) generieke kwaliteitswaarborgen, tot uw oordeel komt
  4. U brengt bij uw oordeel  zowel de opvolging van de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie als de toekomstplannen van de dienstverlener in rekening
  5. U geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de dienstverlening  (voldoende, goed, excellent of onvoldoende)
  6. U maakt gebruik van een aantal vaste kwalificaties i.c. basiskwaliteit, voldoende, goed of excellent.