2.2.3 Opdracht

Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij op basis van de zelfevaluatie van de dienstverlening en door middel van ter plaatse te voeren gesprekken: