2.2.1.1 Gezaghebbend

Om tijdens het visitatieproces tot een constructieve inhoudelijke discussie tussen ‘peers’ te kunnen komen en om te verzekeren dat de eindbeoordeling op de gedragenheid van de dienstverlener kan rekenen, is het van belang dat de commissie is samengesteld uit gerespecteerde vakgenoten die binnen het domein een voldoende grote autoriteit hebben verworven. Om deze gezaghebbendheid te kunnen garanderen word(t)/(en) de te visiteren dienstverlener actief betrokken bij de samenstellingsprocedure. Om dezelfde reden is de aanwezigheid van internationale expertise verplicht.