Bijlagen

Per generieke kwaliteitswaarborg wordt er tevens een overzicht gegeven van de (verplichte) bijlagen. Naast deze bijlagen dienen aanvullende documenten ter inzage te worden gelegd tijdens het bezoek. Toelichtingen in de tekst van het rapport verwijzen naar de relevante bijlagen. De tekst van het rapport licht die bijlagen toe, of vat er de bijzonderste afleidingen uit samen, zonder de inhoud van de bijlagen in extenso te herhalen.