Indeling

Het zelfevaluatierapport bevat ook een herkenbare indeling.
 
Hoe doe ik dat?