Waarborgen & Criteria

Onder elke generieke kwaliteitswaarborg en de bijhorende criteria wordt er ten behoeve van de dienstverlening een puntsgewijze opsomming gegeven van de verschillende elementen uit de generieke kwaliteitswaarborg en de criteria.

Hoe doe ik dat?