1. Visitatie

Een visitatie is een officiele inspectie van een professionele organisatie door een externe commisie van vakgenoten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat visitatie geen doel op zich is. U hanteert visitatie op functionele wijze
  2. U hanteert een generiek waarborgenkader als leidraad
  3. U geeft kleur aan uw visitatie
  4. U kiest voor een gestructureerde procesbenadering (zie B. Methodisch werken).