z. Def. audit

Een audit is een gestructureerde evaluatie van dienst- of hulpverlening met als doel te komen tot borging, en bij voorkeur zelfs verbetering, van de geboden kwaliteit. Deze evaluatie heeft betrekking op de rol van de betrokken professionals, de gebruikers, maar ook op de organisatorische gang van zaken rond de betreffende diensten of zorg.

Voorbeeld: de presentatie: Wat is perinatale sterfte audit? (onder tab VETO)