z.Richtlijnen privacy

In het kader van de privacy van zowel patiënt als zorgverlener is het aan te bevelen de volgende maatregelen te nemen met betrekking tot de audit bijeenkomsten en opslag van gegevens.
 
1.    Auditbespreking
Tijdens de auditbijeenkomsten krijgen alle deelnemers een geprint chronologisch verslag. Deze verslagen dienen na de auditbespreking weer ingeleverd te worden. Het organiserende huis draagt zorg voor de vernietiging van deze verslagen.
Alvorens te beginnen met de auditbespreking dient expliciet gemaakt te worden, dat het besprokene vertrouwelijk is en de deelnemers gehouden zijn aan hun beroepsgeheim.
 
2.    Het chronologisch verslag (gevalsbeschrijving of narrative)
In het chronologisch verslag worden geen direct tot de persoon herleidbare gegevens gebruikt. Dit betekent dat de casus een eigen nummer krijgen dat op geen enkele manier correspondeert met het patiëntnummer. Zorgverleners worden aangeduid met de beroeps en evt. functienaam en plaatsnamen en data worden niet gebruikt. Het chronologisch verslag wordt los van het patiëntdossier in het huis waar de casus besproken werd, bewaard.
 
3.    Het auditformulier
In het auditformulier wordt alleen het casusnummer van het chronologisch verslag vermeld. Het auditformulier wordt eveneens los van het patiëntdossier in het ziekenhuis waar de casus werd besproken, bewaard.
 
4.    Projectgegevens
Alleen gegevens van de auditbijeenkomsten, die nodig zijn voor de rapportage, worden zowel in het ziekenhuis waar de casus besproken werd, als door de projectadministratie bewaard. Ook deze gegevens zijn niet tot de patiënt herleidbaar.