3.x Gefaseerde opbouw

Een gefaseerde aanpak biedt de beste garantie voor een heldere aanpak en voor de deelenemers veilig klimaat.

Hoe doe ik dat?

De psychosociale gang van zaken vormt een dermate belangrijk onderdeel dat daarvoor eenspecifieke module (D) beschikbaar is.

zie ook presentatie: Audit in de praktijk (tab VETO)