5. Domeinspecifieke aspecten

Domeinspecifieke resultaten (hier ter illlustratie van de Master Seksuologie): 
 
  1. Een gevorderde kennis hebben van de multidimensionele aard van het studieobject ‘seksualiteit’ én van (de interacties tussen) de biologische, psychologische en sociale factoren/dimensies die seksualiteit mee bepalen; daarbij oog hebbend voor een levensloopperspectief.
  2. Een gevorderde kennis hebben van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethoden  en -technieken om de menselijke seksualiteit te bestuderen én van hun toepasbaarheid binnen verschillende kennisgebieden van de seksuologie.   
  3. Een gevorderde kennis hebben van de menselijke seksuele ontwikkeling en haar inbedding binnen een maatschappelijke context. 
  4. De verworven kennis en inzichten op een multidisciplinaire manier aanwenden in verschillende contexten; m.n. in klinisch werk in de seksuele hulpverlening, in seksuele vorming en/of preventiewerk, in seksuologisch onderzoek en in seksuologie gerelateerd onderwijs.
  5. Gegevens uit de wetenschappelijke literatuur over seksualiteit verzamelen, interpreteren en  beoordelen op hun wetenschappelijke relevantie en kwaliteit.
  6. Een kritische, wetenschappelijke vraagstelling formuleren en operationaliseren aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksmethodes; gegevens verzamelen; de resultaten kritisch interpreteren en kaderen in hun context en erover rapporteren om een relevante bijdrage te leveren aan het kennisontwikkelingsproces in de seksuologie.
  7. Een wetenschappelijk onderbouwde presentatie geven, in het Nederlands én het Engels, over topics van het brede domein van de seksuologie, aan zowel vakgenoten als aan een breder publiek.
  8. Een kritische houding en een beredeneerd, wetenschappelijk onderbouwd standpunt ontwikkelen en innemen tegenover de benadering van seksualiteit in zowel het wetenschappelijk als maatschappelijk discours. Studenten ontwikkelen een houding van kritische leergierigheid en hebben inzicht in hoe men op de hoogte kan blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de seksuologie als wetenschap.