2.6 Vervolg

Het visitatieproces eindigt met de rappportage. Wat er met de resultaten van de visitaties wordt gedaan, bijv. aanvragen van een bepaald soort accreditatie, is in eerste instantie een aangelegenheid van de dienstverleners zelf. Wel dient duidelijk te zijn dat kwaliteitszorg een continu proces is dat niet stopt met de publicatie van het visitatierapport.
 
Hoe ik dat?