2.4.3.1 Voorbereiding

De visitatie ter plekke start met een intern overleg van de visitatiecommissie, waarop de visitatiecommissie het bezoek aan de betrokken opleiding verder voorbereidt.
 
Hoe doe ik dat?
NB: De commissie van haar kant dient erover te waken dat zij enkel aanvullende informatie of documenten opvraagt indien zij die onmisbaar acht voor de beoordeling van een van de generieke kwaliteitswaarborgen.