2.4.5 Terugtrekking

De dienstverleners krijgen de kans zich tijdens het visitatieproces uit de visitatieprocedure terug te trekken, onder de volgende voorwaarden: