3.4 Kwalificaties

Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarborgen worden onderstaande definities van de gebruikte kwalificaties gehanteerd: 

NB: voor het eindoordeel gelden andere kwalificaties!