2.2.1.3 Deskundigheid

De in de visitatiecommissie aanwezige deskundigheid moet in haar geheel het gehele veld van de betrokken dienstverleners overzien, inzicht hebben in de nationale én internationale ontwikkelingen van het vakgebied, aandacht hebben voor de vormgeving van het primaire proces, en voldoende inzicht hebben in de structuur van de context waarin de dienstverlener opereert.