2.2.1.2 Onafhankelijk

Omdat het visitatieproces moet kunnen plaatsvinden zonder beïnvloeding van welke belanghebbende dan ook worden er aan de commissie strenge onafhankelijkheidseisen gesteld. Tijdens de samenstellingprocedure wordt de onafhankelijkheid van de individuele commissieleden expliciet nagegaan en commissieleden verklaren uitdrukkelijk hun onafhankelijkheid door het ondertekenen van een onafhankelijkheidsverklaring voorafgaand aan en na afronding van hun taak als commissielid.