2.2 Samenstellen Cie

Het is van belang dat de visitatiecommissie op een dusdanige manier wordt samengesteld dat een zinvolle discussie tussen ‘peers’ en andere deskundigen met de dienstverlener kan ontstaan.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U kiest voor een hoogwaardige commissie
  2. U stelt de commissie officieel in
  3. U formuleert een duidelijke opdracht aan de commissie
  4.  
  5.  

  6.