3.5 Interne org.

De opzet en organisatie van de interne kwaliteitszorg is gericht op een systematische verbetering van de dienstverlening waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken.

Hoe doe ik dat?