Illustratie prim.proces

Een vorm van dienstverlening is het aanbieden van opleidingen. Onderstaande toelichting is een illustratie van de evaluaite van het primaire opleidingsproces.

Toelichten van:

De inhoud en de vormgeving van het programma, met name: 

toelichten van de algemene structuur en opbouw (met oog voor de samenhang en de studeerbaarheid) van het programma;

toelichten van het doorstroomrendement;

toelichten van de relatie tussen (de delen van) het programma en de beoogde leerresultaten;

toelichten van de onderwijs- en leervormen met aandacht voor de manier waarop deze bijdragen tot de realisatie van de beoogde leerresultaten.

Kwaliteit en kwantiteit van het personeel verbonden aan de opleiding, met name: 

toelichten van de vakinhoudelijke, onderwijskundige, didactische, technische, … deskundigheid van het personeel (met aandacht voor de verschillende  personeelscategorieën) in relatie tot het programma en de beoogde leerresultaten;

toelichten van de omvang van het personeelsbestand, mede in verhouding tot de studentenaantallen, in relatie tot het programma en de beoogde leerresultaten.

Opleidingsspecifieke voorzieningen, met name: 

toelichten van de opleidingsspecifieke studie- en studietrajectbegeleiding in functie van de instroom, doorstroom en beoogde leerresultaten;

toelichten van de opleidingsspecifieke materiële voorzieningen (bibliotheek, labo’s, studieruimten, …) in relatie tot het programma en de beoogde leerresultaten.

Verbeteracties uit de kwaliteitszorg op opleidingsniveau, met name:

toelichten van recent uitgevoerde verbeteracties; 

toelichten van de wijze waarop de resultaten van de vorige visitatie werden opgevolgd in het kader van de generieke kwaliteitswaarborgen.