3.1 Beoogd eindniveau

Het beoogd eindniveau wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop de domeinspecifieke resultaten vertaald zijn in dienstverleningsspecifieke resultaten.

Hoe doe ik dat?