3. Gen.kwal.waarborgen

Generieke kwaliteitswaarborgen, en de bijhorende criteria, vormen de inhoudelijke leidraad voor kwaliteitsbeleid. Binnen een bepaald domein wordt er doorgaans een puntsgewijze opsomming gegeven van de verschillende elementen uit de generieke kwaliteitswaarborg en de criteria, gecentreerd rond de trias: doel-middel-resultaat. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U beoordeelt de validiteit van het beoogde eindniveau van de dienstverlening
  2. U beoordeelt het primaire proces
  3. U beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de dienstverlening  (via de kwaliteiten van de eindgebruikers)
  4. U kent per generiek kwaliteitswaarborg uw kwalificatie toe 
  5. U beoordeelt de opzet en organisatie van interne kwaliteitszorg.