1.1.4 Regulering

Een reguleringsperspectief gebruikt de uitkomsten van externe kwaliteitszorg om er concrete gevolgen op vlak van sturing en regulering aan te koppelen. Kwaliteitsindicatoren worden gehanteerd als parameters om bijvoorbeeld beslissingen te nemen over de bepaalde bevoegdheden van instellingen, de toewijzing en verdeling  van middelen etc.