2.1.2 Rapportage

Het zelfevaluatierapport is een op zichzelf staand document dat zelfstandig kan worden gelezen. De dienstverlener wordt expliciet aangemoedigd om de geboden ruimte te benutten om binnen de grenzen van het beoordelingskader zelf accenten te leggen op de essentie en de eigenheid van de betreffende dienstverlening. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U hanteert een beoordelingskader met daarin een aantal generieke kwaliteitswaarborgen met bijhorende criteria (zie 2.1.3)
  2. U houdt daarbij rekening met enkele randvoorwaarden voor waarborgen en criteria
  3. U gaat voor elke generieke kwaliteitswaarborg na om men aantoont hoe en in welke mate men eraan voldoet
  4. U ziet toe op een herkenbare ordening en indeling.