Integratie & differentiatie

De focus van het zelfevaluatierapport ligt op het primaire proces van dienstverlening dat wordt geevalueerd. In het kader van de gewenste differentiatie dient inhoudelijke overlap met de overkoepelende instellingsreview te worden vermeden. Wel is het van belang te referen naar andere, gelijksoortige dienstverleners. Het spreekt voor zich dat in alle gevallen voor alle vormen van dienstverlening voldoende informatie aanwezig dient te zijn om een afzonderlijke beoordeling per dienst mogelijk te maken.