Kritisch, analytisch & toekomstgericht

Het zelfevaluatierapport toont aan hoe en in welke mate de dienstverlening aan de generieke kwaliteitswaarborgen uit het beoordelingskader meent te voldoen. Bij elke generieke kwaliteitswaarborg worden zowel de sterke als de zwakke punten besproken. De bespreking mag zich niet beperken tot een opsomming van feiten maar dient duidelijk een analyse te bevatten. Tevens wordt verwacht dat de dienstverlening in haar bespreking van de generieke kwaliteitswaarborgen expliciet verbeteracties uit de kwaliteitszorg op uitvoeringsniveau aangeeft, inclusief de opvolging van de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie, in zoverre ze aansluiten bij de generieke kwaliteitswaarborgen.

Naast een kritische blik op het verleden en het heden moet het zelfevaluatierapport ook een duidelijk zicht geven op de ambities van de dienstverlener. Hoe denkt men eventuele knelpunten aan te pakken en hoe wil zij zichzelf in de toekomst blijven ontwikkelen?