Gezamenlijk & gestructureerd

Het zelfevaluatierapport wordt tijdens het visitatieproces beschouwd als een document dat gedragen is door de hele dienstverlenende organisatie. Het is dus van belang dat alle geledingen die in de dienstverlening een actieve rol spelen, worden betrokken bij het opstellen van het zelfevaluatierapport en dat bestaande discussiepunten als zodanig in het rapport worden vermeld en geduid.