2.1.1 Kritische analyse

Het ZER biedt in essentie een antwoord op drie kernvragen: wat beoogt de dienstverlener, hoe realiseert men dat en in welke mate worden de doelstellingen bereikt?

Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt er voor dat het zelfevaluatierapport het resultaat is van een gezamenlijk en gestructureerd overleg
  2. U draagt zorg voor een kritische, analytische en toekomstgerichte reflectie op de dienstverlening
  3. U zorgt er voor dat niet alleen sprake is van een geintegreerd oordeel, naast doel-midddel en resultaat dient ook de onderlinge samenhang aan de orde te komen, maar ook van een gedifferentieerd oordeel. U voorkomt overlap met review(s) van overkoepelende organisatie(-onderdelen)
  4. U houdt rekening met randvoorwaarden als taal, vorm, omvang, aanlevering etc.