2. Visitatieproces

Visitatie als geheel kent een groot aantal fasen en deelfasen die samen een geintegreerd geheel vormen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U start met het laten schrijven van een zelfevaluatierapport (ZER)
  2. U stelt de visitatiecommissie samen
  3. U installeert de commissie
  4. U legt de bezoeken ter plaatse af
  5. U publiceert het visitatierapport
  6. U bent op de hoogte met het verloop van de verdere accreditatieprocedure.