Essentiele trias

Een instellingsreview concentreert zich op het oordeel over de volgende drie kernvragen: 
  1. Wat beoogt de opleiding?
  2. Hoe realiseert de opleiding dat?
  3. Worden de doelstellingen bereikt?