1.1.3 Instellingsreview

Een instellingsreview is een periodieke beoordeling door een externe commissie van de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier uitvoert binnen een overkoepelend kader.

Hoe doe ik dat?