3. Auditproces

In deze module vindt u informatie over de procedurele gang van zaken tijdens en rondom een audit. 

 

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw doelstellingen zo helder, concreet en toetsbaar mogelijk
  2. U bent zich bewust van de belangrijkste juridische (en ethische) aspecten van het auditingproces
  3. U stelt een auditteam samen
  4. U zorgt, gezien de formele status van auditing, voor een vertrouwenscommissie
  5. U kiest een gestructureerde aanpak ter plekke.