Professionaliteit

Professionaliteit houdt in dat men niet alleen de dingen goed doet, maar ook dat men de goede dingen doet. Doorgaans spreekt men van toevoegen van nut, voorkomen van verspilling of gebruikt men termen als effectiviteit, efficientie, doelmatigheid etc. 

Hoe doe ik dat?
U neemt kennis van de ELO-Professionaliteit in het algemeen en in het bijzonder van: