Communicatie

Een auditbespreking valt of staat met de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Hoewel dit uiteraard voor de voorzitter in het bijzonder geldt, heeft iedere deelnemer dan ook de plicht zorg te dragen voor een optimale communicatie en bejegening.

Hoe doe ik dat?