1. Randvoorwaarden

Kwaliteitsbeleid vraagt om een aantal randvoorwaarden waarvoor men zorg dient te dragen.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een respectvolle bejegening
  2. U werkt in het besef dat iedereen fouten maakt 
  3. U bent meer dan bereid tot luisteren
  4. U hanteert uiterst correcte en effectieve vergadertechnieken
  5. U zorgt er voor dat 'de groep' waarin essentiele zaken aan de orde komen, niet te groot is.