2.1 Schrijven ZER

Een beknopt en kritisch zelfevaluatierapport (ZER) heeft een tweevoudig doel: 

Hoe doe ik dat?

  1. U ziet er op toe dat de betrokkenen een kritische zelfanalyse uitvoeren
  2. U gaat na of de resultaten van deze zelfanalyse worden samengebracht in een zelfevaluatierapport
  3. U zorgt er voor dat men zowel bij de zelfanalyse als de rapportage daarvan de generieke kwaliteitswaarborgen als leidraad hanteert (zie A. Kwaliteitsbeleid, 3).