x. Auditbespreking

Een auditbespreking is een chronologische procesanalyse, waarin de perinatale zorg wordt geanalyseerd en gerelateerd aan vigerende richtlijnen/standaarden/afspraken etc. Als de zorg niet optimaal is verlopen, beoogt de auditbespreking te achterhalen of er sprake was van een of meer substandaard factoren. In sommige gevallen kunnen deze substandaard factoren rechtstreeks gerelateerd worden aan de doodsoorzaak.

 

Gezien de complexiteit van de materie en de emotionele lading die deze kan hebben, is een sterk gestructureerde aanpak van de procesanalyse vereist. Dit geldt ook voor de vergadertechnische kant van de bespreking.


In de besloten IMPACT-site vindt u diverse videovignetten