2.1 Doelen audit

Een audit is een functioneel hulpmiddel om bepaalde doelen te bereiken in het kader van kwaliteitsbeleid.

Hoe doe ik dat?

  1. U ondersteunt van lokale initiatieven om te komen tot auditbesprekingen
  2. U introduceert relevante classificaties en kaders binnen dergelijke besprekingen
  3. U introduceert een 'format'  voor daarbij passende gevalsbeschrijvingen
  4. U introduceert een methode om het dienst- of hulpverleningsproces gestructureerd te evalueren.