z.Vertrouwenscommissie

Gezien de grote belangen van zowel het audit-team als de beoorddeede organisatie en haar klanten, is het verstandig om een vorm van externe borging toe te passen op het auditproces zelf.