z.audit.Bescherming zorgverleners

Om tot verbetering van de zorg te komen d.m.v. audits moeten substandaard zorgfactoren worden  geïdentificeerd. Deze kunnen op 3 terreinen liggen. De zorgorganisatie, de zorgontvanger en de zorgverlener. Om een audit te realiseren is een grote mate van veiligheid belangrijk voor de zorgverlener. Dit betekent dat het melden of aan het licht komen van een “incident” blame free zou moeten zijn.
Wat is blame free?
Onderscheid kan gemaakt worden in blame-free binnen of buiten de organisatie.
Gezien bovenstaande kan, vanuit juridisch oogpunt, van blamefree melden buiten de organisatie eigenlijk geen sprake zijn. Auditbijeenkomsten moeten dus eerder gezien worden als vertrouwelijke besprekingen, maar ook dit is niet absoluut.
Voor te stellen is dat door het auditproces het vermoeden van disfunctioneren van een collega bevestigd wordt. Het gevolg van een dergelijke situatie zou kunnen zijn dat na interne inspanningen om deze situatie te veranderen, “externen” op de hoogte moeten worden gesteld van het disfunctioneren van deze collega. Hoewel dit mogelijk niet strookt met het idee van “blame free” melden, wordt hiermee wel het primaire doel van de audit gediend.