Inleiding

Kwaliteitsbeleid is het op een systematische en gestructureerde wijze afleggen van verantwoording en/of verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U kiest voor een visitatie in het kader van een continue aanpak
  2. U kiest voor een audit als sprake is van een gebeurtenis die direct aanleiding geeft tot inspectie 
  3. U verdiept zich in generieke kwaliteitswaarborgen en bijbehorende criteria
  4. U bestudeert het beoordelingssysteem, zoals de gebruikte kwalificaties etc.
  5. U verdiept zich in de domeinspecifieke aspecten van de dienstverlening.

Meer weten? Zie ook ELO-Professionaliteit