relatie tussen gebeurde en de sterfte

niet te beoordelen

gebrek aan relevante informatie ( onvolledige narrative)

relevante informatie niet te achterhalen (onvoldoende  gegevens)

 

geen

ander beleid of handelwijze zou niet tot een andere uitkomst hebben geleid

 

onwaarschijnlijk

het is niet aannemelijk dat ander beleid of handelwijze de uitkomst(sterfte) voorkomen zou hebben.

 

mogelijk

het is mogelijk maar niet duidelijk dat ander beleid of handelwijze tot een andere uitkomst geleid zou hebben.

 

waarschijnlijk

ander beleid of handelwijze zou redelijkerwijs geleid kunnen hebben tot een andere uitkomst.

 

zeer waarschijnlijk

een ander beleid of handelwijze zou redelijkerwijs geleid hebben tot een andere uitkomst