x.De omstandigheden

Korte beschrijving van de situatie waarin de SSF zich voordeed. Het gaat hierbij om omstandigheden, die invloed gehad zouden kunnen hebben op het ontstaan van de substandaaard factor. zoals: tijdstip, dag van de week, lichamelijke en psychische gesteldheid patiënt, plaatselijke situatie, werkdruk etc