Definitie substandaard factor

Een substandaard factor is een gebeurtenis in het zorgproces, waarbij de zorg in ongunstige zin afwijkt van de richtlijnen, standaarden, protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen, gangbare zorg en expert opinion en die de potentie heeft de uitkomst van het zorgproces negatief te beïnvloeden.