Profesionele reflectie

De meest primaire vorm van reflectie, is emotie. Professionals onderscheiden zich van leken doordat ze desgewenst boven hun eigen emotionaliteit kunnen uitsteigen. 

Hoe doe ik dat?U ontwikkelt;
- empathie; u kunt zich (gevoelsmatig)  verplaatsen in de ander;
- morele sensitiviteit;  u onderkent normatieve dimensies van praktijksituaties 
- inzicht in de context waarin u werkt en de determinanten die daarbinnen beslissingen bepalen;
- het vermogen om uw handelen jegens anderen te verantwoorden
- kennis over en gevoel voor relevante sociale normen, al of niet vastgelegd in wetten, protocollen etc.
- het vermogen algemene wetmatigheden te vertalen naar en toe te passen in specifieke situaties;
- kennis over sleutelconcepten (belangrijkste normen en waarden binnen een (sub)cutuur, doelgroep etc. 

meer over reflectie