1.2 Leren van fouten

In een professionele situatie worden onontkoombaar fouten gemaakt ook al is het streven er expliciet op gericht geen fouten te maken. Professioneel handelen houdt echter vooral in dat men van fouten leert.

Hoe doe ik dat?