1.1 Respect

Respect betekent dat men accepteert dat de ander zijn eigen opvattingen, gevoelens en gedrag heeft, ook al beschouwt men die vanuit een bepaalde deskundigheid als problematisch.

Hoe doe ik dat?