Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het hanteren van visitaties en audits 'volgens de regels van het vak'. Dit luistert in het kader van kwaliteitsbeleid uiteraard extra nauw!

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert een algemene, pragmatische aanpak
  2. U kiest specifiek voor het visitatieproces
  3. U kiest specifiek voor een auditproces.